Eseu despre Fizica teoretică şi Braco

Eseu despre Fizica teoretică şi Braco, de prof. Alex Schneider

extras din trei prelegeri, ţinute în Zurich de prof. Schneider, în septembrie, octombrie şi noiembrie 2010

„Cadrul special al sesiunilor lui Braco creează o bună bază pentru marile şi surprinzatoarele creşteri frecvente, ale calităţii vieţii, fie prin îmbunătăţirea sănătăţii mintale sau fizice, fie a condiţiilor sociale. Faptul că el nu vorbeşte are multe avantaje, iar dinamica grupului este şi ea un factor care nu trebuie neglijat. Carismaticul Braco are impact asupra oamenilor, atât în cadrul reuniunilor, cât şi de la distanţă (prin fotografii), iar acest fapt s-a adeverit mereu.

Oricât am încerca, cu instrumentele fizicii clasice nu putem cuprinde sau descrie acest fenomen. Procese similare, cum ar fi telepatia, vindecarea spirituala etc sunt în prezent statistic dovedite de numeroase studii demne de încredere. Dar din păcate, încă ne lipsesc modelele funcţionale care pot explica aceste procese ca şi pe cel al influenţei lui Braco, fapt ce ar permite anticipări.

Este necesar să subliniez mereu, în scopul de a ajunge la o înţelegere mai profundă a unor astfel de procese, că fiinţa umană nu trebuie văzută doar sub aspectul său fizic, ci ca o fiinţă extrem de complexă. Este firesc să observăm mai întâi corpul fizic, care desigur, are şi el importanţa sa, deşi acesta este doar partea ultraperiferică, extremitatea vastei fiinte umane, în mare parte necunoscută. Din moment ce aceste probleme sunt tratate în detaliu într-o carte ce va apare curând, trecem peste ilustrarea lor suplimentara. Având în vedere faptul ştiinţific, că oamenii sunt determinaţi (în acţiunile lor) de corpurile lor „superioare” şi numai ca urmare a acestora, de către corpul lor fizic, acesta va fi discutat pe larg. Voi trata în special teoria matematică a fizicianului Burkhardt Heim.

Practic, influenţa lui Braco nu trebuie înţeleasă ca şi energii care pleacă din persoana sa. Carisma lui, ce constituie ca atare, suma calităţilor sale umane „cele mai înalte”, împreună cu ajutorul de catalizare al participanţilor individuali – dinamica de grup mai sus menţionată – îl pun în postura de a schimba persoanele care stau în faţa lui, la nivelul celor mai profunde structuri ale omului într-un asemenea mod, încât acestea sunt capabile să absoarbă informaţii armonizante, precum şi să se trezească (trezirea spirituală) înlăuntrul lor. Acestea devin apoi efective în exteriorul fiinţei participanţilor, ca auto-vindecarea. Braco subliniază întotdeauna că el nu este un vindecător, adică, el nu se concentrează pentru a avea influenţă asupra unei dizabilităţi fizice a unui individ. Măsurătorile efectuate de Volkamer arată că energiile subtile ale lui Braco sunt aproape la fel cu cele ale oricărui alt vindecator spiritual. Prin urmare, caracteristica unică a lui Braco constă nu în eliberarea unor energii de vindecare, ci în faptul că se desfăşoară la un alt nivel.

Este important, ca şi indicat, să recunoaştem faptul că, cosmosul, dar de asemenea şi fiecare fiinţă umană, sunt constituite din diferite straturi ce se suprapun unul peste altul. Dat fiind faptul că, noi suntem în principal conştienţi de cel mai coborât strat al corpului, aceasta reprezintă filozofia materialismului, care în ultimele două secole, s-a răspândit în lumea ştiinţifică.

Materialismul semnifică faptul că singura realitate este materia, orice altceva, cum ar fi sentimente, gânduri etc sunt doar o consecinţă a acesteia. Spre deosebire de aceasta, pentru spiritualitate, „cel mai înalt, divin” nivel este realitatea primară. Din aceasta decurge orice altceva şi numai în cele din urmă, materialul.

Conceptele, dogmele bisericii coincid în esenţă cu această idee. În hinduism, iar mai târziu în teosofie, antroposofie şi în cadrul altor şcoli, au apărut modele mult mai detaliate pentru o astfel de structura ierarhică a cosmosului. Toate acestea au însă dezavantajul că nu sunt obiectivabile, astfel că misticii care au experimentat într-un mod subiectiv cum sunt conectate toate acestea şi au tras concluziile şi teoriile lor, nu sunt luaţi în serios. Faptul că în ultima vreme fizica modernă a adoptat o abordare diferită faţă de spiritualitate, este uimitor şi îmbucurător. Cea mai semnificativă teorie de acest gen vine de la fizicianul mai sus menţionat, Burkhard Heim. Printr-un accident în tinereţe, el şi-a pierdut ambele mâini, a fost aproape orb şi avea doar un simţ foarte slab al auzului. Este de interes general faptul că, după accident, el a fost capabil să memoreze 100% din tot ceea ce auzea. Aceasta arată că avem abilităţi în stare latentă, care pot fi activate cu scopul de a compensa pierderea simţurilor importante şi de a asigura, în acest fel, o anumită calitate a vieţii. Astfel, şi prin introspecţie forţată, el a dezvoltat o cosmologie originală, extrem de matematizată cu şase dimensiuni, apoi cu doisprezece dimensiuni. Cu acestea el a fost capabil să obţină o formulă unică pentru masele tuturor particulelor elementare, date ce pot fi obţinute doar prin experimente costisitoare cu acceleratoare de particule.

Faptul că această teorie nu este doar o simplă fantezie, este evident prin rezultatele uimitoare din fizică. „Doisprezece dimensiuni (dodecadimensional)” înseamnă că, pentru a descrie pe deplin cosmosul, sunt necesare doisprezece variabile. Pentru sub-zona direct accesibilă prin intermediul simţurilor noastre, avem trei dimensiuni: ale lungimii, lăţimii şi înălţimii, şi dimensiunea temporală asociată acestora. Celelalte opt dimensiuni sunt dincolo de perceperea noastră directă şi de imaginaţie, dar matematic sunt parţial accesibile. Dimensiuni atât de înalte le putem observa în comparaţie cu aerul. Acesta ne înconjoară inevitabil, dar observam acest fapt doar atunci când ne concentrăm pe unele dintre proprietăţile sale. Avem „locul” nostru în aceste dimensiuni superioare, la fel cum suntem într-un anumit loc, în cadrul celor trei dimensiuni. Aşa cum o ţară, un oraş sau un apartament ne poate împiedica în dezvoltarea personală, tot astfel putem fi într-un loc nepotrivit în altă dimensiune. În ambele cazuri, am putea avea dificultăţi sau ar putea fi chiar total imposibil pentru noi să mergem într-un loc mai bun.
Se spune adesea: „În viitorul apropiat, rasa umană va trăi în a 5-a dimensiune”. Ar fi mai potrivit să spunem, „noi deja trăim în ea, dar sperăm să fim în măsură să o ajustăm corespunzător coordonatelor noastre”. Această idee poate fi, eventual, concepută prin următorul model: luăm lungimea şi lăţimea, iar în loc de înălţime, vom lua a 5-a dimensiune. În lumea noastră tridimensională, cu înălţimea ca a 3-a dimensiune, putem, cu ajutorul unui avion, să ne ridicăm la o coordonată mai inaltă, de la care, lumea de dedesubt arată total diferit, iar străzile, câmpurile şi oraşele sunt percepute într-un alt mod. Când vedem acum acest lucru din perspectiva celei de-a 5-a dimensiuni, dimensiunea entelechială, am putea înlocui înălţimea, cu un „loc” unde totul există la un ordin mai înalt. Burkhard Heim utilizează următorul exemplu: Când la o „înălţime mai mică” piesele unui ceas sunt aşezate pe o masă, toate amestecate, de la o „înălţime mai mare” funcţionarea ceasului este văzută într-un asemenea mod. Metricul celei de-a 5-a dimensiuni este entropia corespunzătoare, având în vedere că entropia reprezintă „măsura dezordinii”.

A 6-a dimensiune, eonică, are de-a face cu implementarea unei astfel de stări. Aceste două coordonate sunt, oricum, iar acest lucru este important pentru noi să ştim, nu subordonate, ci superioare camerei (lumii) noastre tridimensionale, în care noi experimentăm totul prin simţurile noastre. Prin urmare, o numim dimensiunea entelechială. Ordinea stadiilor lui Heim este: corp, existenţă, suflet şi spirit.
Dimensiunea a 7-a şi a 8-a formează un „spaţiu informaţional”, probabil stimulat, activat, în întâlnirile cu Braco, ce interacţionează cu stadiile inferioare, descrise anterior. Ecuaţiile lui Heim arată că acest schimb de informaţii depinde de starea generală a persoanei în cauză şi, poate, de nivelul ei de conştiinţă. Datele acestor dimensiuni superioare, de la 5 la 8, sunt mai reale decât efectele lor secundare iluzorii din lumea fizică (3D). Totul, chiar şi fenomenele fizice banale, şi de asemenea, sănătatea şi vindecarea, sunt pre-programate la aceste niveluri metafizice superioare. Trebuie să subliniez din nou, că, din cauza matematicii extrem de dificile, inclusiv a logicii multi-valorilor, de asemenea dezvoltată de B. Heim, această teorie este foarte dificil de înţeles în detaliu, şi este, în adevăratul sens al cuvântului, ezoterică. Heim însuşi a fost foarte interesat de consecinţele teoriei sale asupra existenţei umane, chiar şi asupra vieţii de după moarte. (El a scris o carte despre acest subiect). A fost important pentru el, ca noi, fiinţele umane să realizăm şi chiar să experimentăm faptul că noi nu suntem doar actori pasivi în această lume, ci co-creatori activi. Menţionez acest lucru pentru că sunt convins că mulţi vizitatori din cadrul sesiunilor sunt deschişi la importanţa acestor dimensiuni, în timpul întâlnirilor cu Braco.

Burkhart Heim, ne arată în formă matematică, de asemenea, că trebuie să existe transferuri de informaţii care nu se produc prin spatiul nostru tridimensional, astfel că nu contează dacă persoana în cauză este în picioare chiar în faţa lui Braco sau situată la mare distanţă.

Dimensiunile de la a 9-a până la a 12-a sunt necesare din motive matematice; sunt însă complet inaccesibile în scopuri descriptive. Din acea zonă vine în continuare, reglarea actuală şi controlul cosmosului. Heim o numeşte „subspaţiul” G4, unde G vine de la (God) Dumnezeu.

Aş dori să punctez din nou, că dimensiunile de la a 5-a la a 12-a, ce conţin valorile umane esenţiale, nu sunt de natură tridimensională şi nu sunt, în sensul obişnuit, undeva în sau în jurul corpurilor noastre. Astfel că utilizarea termenului „nivel superior”, „carcasă”, „corpuri superioare” etc., sunt doar expresii figurative pentru ceva care nu poate fi înţeles cu simţurile noastre.

Puţinii fizicieni care, după multe ezitări lucrează cu această teorie, sunt prin profesia lor, interesaţi doar de (consecinţele in fizica) rezultatele obţinute, cum ar fi calculul particulelor elementare menţionate, astfel că, din păcate, implicaţiile acestei teorii unice în viaţa umană nu au fost studiate suficient pentru a le prezenta într-un mod practic şi uşor de înţeles.

Până acum câţiva ani procesul de gândire a fost considerat ca fiind una dintre calităţile principale, tipic umane. Celebră, dar, probabil, nu interpretată în întregime corect, este fraza lui Descartes: „Cogito ergo sum” – Cuget (meditez), deci exist.

Mintea este, pur si simplu, adeseori supra-evaluată ca centru de control al gândirii şi acţiunilor noastre, cu care credem că ne putem rezolva toate problemele.

Şi un calculator poate opera cu atâtea date, de fapt, chiar mai bine! Noi nu trebuie să ne comparăm cu această maşină, despre care credem că este mult mai eficientă şi de care, chiar ne este un pic ruşine. Pe de altă parte, o valoare tipic umană este „transferul de informaţii din baze de date superioare”. Acest lucru înseamnă că permitem minţii noastre să fie ghidată de intuiţia creativă (un termen, nu cu mult timp în urmă dezaprobat şi considerat neştiinţific). Ea aduce în existenţa noastră lucruri cu adevărat noi şi importante, cum ar fi aprecierea artei, simţul frumuseţii, dragostea. În acest caz nu creierul este creatorul, ci numai un intermediar.

Prin urmare, ca să ne eliberăm pentru aceste influenţe extrem de valoroase, trebuie să reducem calculatorul – cum ar fi agitaţia mentală, activitatea de veşnică pălăvrageală, stimulată astăzi de afluenţa continuă de informaţii. Această atenuare este de asemenea importantă pentru întâlnirile cu Braco. E o poveste ştiută faptul că atunci când ne aflăm în faţa lui Braco, cerul conştiinţei noastre va fi acoperit de întuneric, dar şi de nori roz. Să-i lăsăm sa treacă mai departe! Conform rapoartelor, după întâlniri repetate cu Braco, cerul conştiintei noastre devine mai senin, ca şi viaţa de zi cu zi.
Când palavrăgeala interioară se transformă în linişte, informaţiile vitale de la nivelurile superioare devin concrete şi eficiente.

Componentele corpului uman, cum ar fi sistemul nervos, creierul, ADN-ul, care toate, fiindcă veni vorba, corespund calităţilor superioare ale omului, sunt în strânsă legătură cu câmpurile forţelor fizice care ne înconjoară: gravitaţia, câmpurile magnetice şi electromagnetice. Multe studii, foarte exacte, au fost efectuate pe această temă.

Dacă nu toate semnele ne induc în eroare, suntem chiar acum, şi mai mult în viitorul apropiat, expuşi la schimbări în câmpurile de forţă menţionate anterior. Acest lucru este parţial cauzat de poluarea electromagnetică în creştere, determinată de ceea ce noi facem. Pe de altă parte, este de aşteptat ca o activitate solară extrem de puternică să influenţeze aceste forţe vitale. În ceea ce priveşte consecinţele exterioare, NASA ne avertizează, că vor fi prăbuşiri globale ale sursei de alimentare şi interconexiunilor electronice. Au existat câteva astfel de evenimente mai mici în trecutul apropiat. Cu măsurile de precauţie necesare, aceste efecte exterioare pot fi stăpânite mult mai bine decât vor să ne facă să credem unele profeţii apocaliptice.

Se crede de asemenea, că ne îndreptăm către zona de influenţă a puternicelor raze gamma – consecinţă a mişcării sistemului nostru solar – efectele acestora fiind încă neclare.

Mai importante pentru noi sunt însă rezultatele acestor oameni de stiinta, care discuta consecinţele imediate asupra fiinţei umane în mod individual. Se pare că cei care acceptă şi trăiesc după adevăratele valori umane, vor experimenta un impact pozitiv asupra gradului lor de conştientizare in urma acestor schimbari de câmp, astfel încât nu mai puţin de un salt neaşteptat în evoluţie ar putea fi declanşat – un eveniment care, în trecut, a dus la un salt înainte în dezvoltarea umană.

Însă, cine îşi ţine mintea închisă la realităţile dimensiunilor superioare şi continuă să gândească în vechiul mod materialist, ar putea, din lipsă de acceptare şi de reacţie firească, să intre in tot felul de necazuri.

Deci, subliniez încă o dată importanţa a ceea ce se întâmplă la aceste reuniuni cu Braco. Este mai presus de toate o schimbare în conştiinţă, ceea ce experimentează vizitatorii, o cerinţă indispensabilă pentru noi toţi, pentru a face faţă provocărilor din anii ce vin.
ancora


b_heimBurkhard Heim (9 feb.1925 – 14 ian. 2001) a fost un fizician german. Wikipedia Burkhard a numit matematica celei de-a cincea şi a şasea dimensiuni, dimensiunea entelechială. Aici realitatea este conceptualizată ca o serie de probabilităţi, înainte de a se manifesta în cele patru dimensiuni (lungime, lăţime, înălţime, timp) cu care suntem familiarizaţi. Dimensiunea entelechială este una de gândire şi spiritualitate, unde lumea fizică nu poate exista.